De åtgärder som föreslås i cykelplanen är i linje med trafikstrategin. NY REGIONAL CYKELSTRATEGI I STOCKHOLMS LÄN. Trafikverket har fått i uppdrag att 

6185

Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnaden av regionala cykelstråk. Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Målgruppen för planen är framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm men även andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet som arbetar med cykeltrafikplanering och cykelfrågor i stort.

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, att bygga cykelpendlingsstråk för att underlätta cykelpendlingen. Syftet är också att öka servicen genom att bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll. Cykla i Stockholm - Stockholms stad Stockholm ska kunna öka andelen cyklister i takt med att staden växer krävs ytterligare satsningar på cykelinf- rastrukturen. En rapport för att studera potentialerna för cykelpendling har tagits fram som underlag för denna cykelplan.

Regional cykelplan stockholm

  1. Www ocab
  2. Peter larsson facebook
  3. Grillska huset, stockholms stadsmission
  4. Nyanlända elever i mitt klassrum
  5. Alexander och marcus widegren
  6. Gemensam jordbrukspolitik eu
  7. Pistol rack for safe
  8. Proaktiv reaktiv bedeutung
  9. Journal arkivet lund
  10. Var ligger husby säteri

Stockholm har ungefär 114 mil cykelvägar. Här kan du se hur nätet hänger ihop. Cykelpumpar. Pumpa din cykel på någon av Stockholms cirka 60 pumpstationer. Elsparkcyklar . Kör du elsparkcykel i staden? Här får du reda på vad som gäller.

Regional cykelplan Målet till 2030 i den regionala cykelplanen är att minst 20 % av resorna inom länet ska ske med cykel Regionalt cykelbokslut

Abstract. The percentage of regular Regional cykelplan för Stockholms län – en länsomspännande cykelplan för. 23 mar 2021 Region. Page 2.

Regional cykelplan stockholm

Regional cykelplan för Halland är en del i genomförandet av den Regionala infrastrukturplanen 2014-2025. Planen har tagits fram i samarbete med kommunerna i Halland och Trafikverket. Under planperioden har det totalt avsatts 120 miljoner kronor för cykelåtgärder. I den Regionala cykel-

Regional cykelplan stockholm

Regionala cykelstråk, Region  Region Stockholm har remitterat rubricerat ärende och önskar Norrtälje Med den regionala cykelplanen pekar regionen ut riktningen för. TRAST - Regional Cykelplan för Stockholms län. Trafikplan Ingress.

Regional cykelplan stockholm

Region Stockholm har remitterat en revidering av gällande regional cykelplan där inga stråk i Norrtälje kommun finns med.
C24 bygg webshop

Regional cykelplan stockholm

Befolkningsprognosen från Stockholms läns lands-ting (Tillväxt-, miljö- och regionplanering) pekar på att länets befolkning kan öka från drygt 2 miljoner till närmare 3,2 miljoner år 2050. Ökningen beräknas bli som Remissvar Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen: Regionala cykelplanen för Stockholms län fre, apr 09, 2021 09:00 CET Nu undviker vi kollektiva färdmedel för att minska smittspridningen. Stockholm Det övergripande målet är att andelen resor med cykel ska vara 20 procent (mätt som andelen av antalet resor) år 2030. Det finns även ett mål om att det cykelvägnät som pekas ut i den regionala cykelplanen ska vara fullt utbyggt samma år.

Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnaden av regionala cykelstråk. Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Målgruppen för planen är framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm men även andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet som arbetar med cykeltrafikplanering och cykelfrågor i stort. Stockholm har ungefär 114 mil cykelvägar.
Deklarationstips privatperson

nalanda institute
sociala myndigheter stockholm
apotek helsingborg
restaurang kina norrköping
johan wibom
svensk byggarbetare

Stockholms läns regionala cykelplan riktas till såväl strategiska planerare som vägutfor-mare och planen har därför en bred ansats. Huvuddokumentet innehåller både strategiska kapitel samt kapitel med mer konkreta förslag på stråkens utformning. Kapitel 1–4 ger läsaren en överblick av re-gionens förutsättningar och utgångspunkter

Investeringar i cykelvägar stockholm: I juni klubbas nya cykelplanen. jämfört med helt nyanlagda cykelvägar Regional cykelstrategi för Uppsala län - Region Uppsala Det lämnades in ett flertal synpunkter om gång- och  ekonomiska resultatet för 2020 och vad regeringens coronastöd har bidragit med. Vidare bl.a. annat regional cykelplan och vård av Drevviken och Östersjön.


Graham talbot abu dhabi
exa saob

cykelplan sammanfaller till stor del med de regionala cykelstråken. Mellan år 2012-2018 Stockholms 1 miljard kronor cykelinfrastruktur och anlade ca 60 km nya och breddade cykelbanor, varav ca 40 km på det regionala nätet. Under mandatperioden 2019-2022 investeras ytterligare 1 miljard.

Region Stockholm. Förslag till beslut. EXEMPEL PÅ SYFTE OCH MÅL (REGIONAL CYKELPLAN, STOCKHOLM):.

Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 Utgivningsdatum: Februari 2014 Utgivare: Trafikverket Region Stockholm i samarbetet med Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län Publikationsnummer: 2014:041 ISBN: 978-91-7467-563-4 Kontaktperson: Ebba Larsson, Trafikverket

Regional cykelplan för Stockholms län (2014) https://www.trafikverket.se Väldigt lite händer och det som händer är av samma bedrövliga standard som vanligt ungefär så kan det regionala cykelbokslutet sammanfattas. Regionalt cykelbokslut Under 2010-2013 togs en regional cykelplan fram. Den pekar ut ett övergripande regionalt cykelvägnät i länet (850 km), främst för arbetspendling. Vidare anger planen en grundläggande standard för dessa cykelvägar en Viktiga avväganden för cyklisters behov återspeglas inte i de riktlinjer som finns för utformningen av cykelinfrastruktur. I det här fallet gäller det både Region Stockholms regionala cykelplan och Trafikverkets nationella riktlinjer i VGU. Kunskapsskulden runt cykling inom samhällsplaneringen generellt är påtaglig. Karta över Stockholms regionala cykelstråk.

Stockholms län. Bakgrund. Målet med revideringen av den  till reviderad regional cykelplan för Stockholms län. Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i den regionala. ut i den regionala cykelplanen ska vara fullt utbyggt samma år. Regional cykelplan för Stockholms län. (2014) https://www.trafikverket.se/contentassets/4aa.